Nagy Imre Emlékház

SZÉP HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VOLT ÉS LEENDŐ LÁTÓGATÓNKNAK AZ EMLÉKHÁZBAN ÉS ITT A HONLAPUNKON!

Jánosi Katalin ünnephez kapcsolódó visszaemlékezése:
Tempfl József nagyváradi püspök idézte nekem nagyapámmal, Nagy Imrével való 1956-os találkozásukat a következőképpen:

„A Parlamentben hosszasan, zaklatottan beszélgettünk a sürgető és fenyegető aktuális politikáról, míg végül – a témákat kimerítve -  kíváncsian megkérdeztem tőle:

-    Imre, hát Istennel hogy áll?

Nagy Imre elgondolkodott, s így válaszolt:

-    Nem tudom, van-e Isten… de azt tudom és hiszem, hogy van felettünk egy teremtő erő, talán egy hatalmas lélek - kinek halálunk után tetteinkről elszámolással tartozunk.

Őszintén szólva ettől én megnyugodtam. Ha Magyarország egy ilyen gondolkodású ember kezében van most – akkor én nyugodtan megyek haza Erdélybe.”

 

Bővebben

Nemzeti ünnepünk március 15.

Nemzeti ünnepünket szívünk felett kokárdával és a Himnusz hangjaival köszöntöttük. Pótó János történész egy, a 30 évvel ezelőtti, 1988-as március 15- történéseit feltáró, a jelenlévőket személyesen is mélyen érintő előadással kezdte rendezvényünket, majd dr. Kedves Gyula sziporkázóan érdekes, figyelmünket lekötő, tudásunkat gazdagító 1848 március 15-ét főként katonai szemmel, mégis széleslátókörűen bemutató prezentációja következett. Méltó módon emlékeztünk meg a 170. évvel ezelőtt történtekről, és látogatóink visszatérő jelenléte is mutatja – az ünnepi rendezvények sorában fontos helye van emlékházunk aktuálpolitika-mentes megemlékezéseinek. Nagy Imre centenáriumi parlamenti beszédének egy részletét idézve:
„1848 márciusa! Van-e magyar hazafi, kinek szíve ne dobbanna lelkesebben e nagy időre emlékezvén? Kossuth, Táncsics, Petőfi! Van-e igaz magyar hazafi, kinek orcáját ne gyújtaná pirosra a nemzeti büszkeség érzése e nevek hallatán? [...] Az európai történelem viharzása során századokra alámerült magyar nép 1848-ban a kor haladó eszméivel újra magasba emelkedett és csodálatos, hősi küzdelemben a szabadságszerető népek élére került. Bizonyságát adta annak, hogy a haladás, a népszabadság és a humanizmus magasztos eszméiért vívott áldozatos küzdelemben egy maroknyi nép is naggyá és dicsővé tud lenni!”

Bővebben

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves Barátait

NEMZETI ÜNNEPÜNK,
MÁRCIUS 15.

alkalmából tartandó megemlékezésünkre,

2018. március 13. (kedd) 17 órára

a Nagy Imre Emlékházba
(1026 Budapest, Orsó u. 43.)

P R O G R A M:

Himnusz és köszöntés után
dr. Kedves Gyula történész
az Országgyülési Múzeum vezetője
„De hol voltak a katonák?”
címmel tart előadást.

Bővebben

SZOMORÚ SZÍVVEL TUDATJUK

hogy Tánczos Gáborné dr. Bácskai Vera (1930-2018) január 19-én elhunyt. Búcsúztatása – egy szál virággal - 2018. február 15. du. 2:15-kor a Rákoskeresztúri Új Köztemető szóróparcellájában lesz;

2018. február 5-én Kanadában eltávozott közülünk özv. Kopácsi Sándorné Ibolya asszony (1924-2018). Temetéséről a család később intézkedik.

Emléküket tisztelettel megőrizzük!

Bővebben

Tisztelt látogatóink!

Köszöntjük Önöket az új esztendőben – s reményünket fejezzük ki, hogy idén is találkozhatunk Önökkel emlékházunk programjain, vagy a virtuális térben, honlapunkon!
    Ez az esztendő szomorú évfordulóról szól számunkra – az idén június 16-án lesz 60 esztendeje, hogy Nagy Imre miniszterelnököt 1958-ban kivégezték. A két évvel ezelőtti, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára visszatekintő programok után az idén a megtorlásokra, s ezen belül a névadónk halálára való emlékezés adja szervezett eseményeink gerincét.
    Hiánypótló munkát is végeznek időközben (és évek óta folyamatosan) történész-levéltáros munkatársaink, melynek eredményeképpen az 1953-55-ös Nagy Imre-kormány üléseinek jegyzőkönyveit bemutató, rendszerező, magyarázó kötet megjelenését tervezzük kora őszre. Számunkra ez nagy jelentőségű kiadvány lesz, miután Nagy Imrével kapcsolatosan a múltban és sajnálatosan a jelenben is valósággal titkolják első miniszterelnökségének radikális reform-törekvéseit, a Rákosi-diktatúrában kiemelkedő jelentőségű programjait. (Csak példaképpen: Nagy Imre 1953-55-ös programja megszüntette az internálásokat, kitelepítéseket – bezáratta a munka- és internálótáborokat (Recsk, Kistarcsa, Kazincbarcika, Tiszalök) – elindította a politikai koncepciós perek felülvizsgálatát  - közkegyelemet hirdetett (750 ezer embert érintett pozitívan) – a rendőrbíráskodás intézményét eltöröltette – az ÁVH-t belügyminisztériumi felügyelet alá rendelte, a hatósági erőszakot megfékeztette –a kulák-listát megszüntette, beszolgáltatási hátralékokat eltörölte, a begyűjtési terheket jelentősen csökkentette – biztosította a tsz-ek feloszlatásának és a kilépésnek a lehetőségét.) Nagy Imre miniszterelnök programja törvényességet, a jog uralmát, totális diktatúra helyett békét hirdetett saját polgáraival. A kommunista miniszterelnök ekkor foglalta el meghatározó, pozitív helyét a magyar társadalom tudatában és emlékezetében – melyet 1956 után a Kádár rendszer, majd 1989 után az általános kommunista ellenesség totális elhallgatással igyekezett törölni a köztudatból. Így számunkra fontos kötelesség Nagy Imre munkásságának megismertetése, így a kormányülések jegyzőkönyveinek közreadása is.
    Az emlékház éves programjában mindezek mellett számos érdekes, fontos, immár megszokott eseménnyel találkozhatnak Látogatóink, de új programokat is kínálunk majd Önöknek.
    Az elmúlt esztendőkben emlékházunk kiemelkedően sikeres éveket zárt – a közérdeklődés és látogatóink számának állandó növekedése, kiállításunk aktuális bővítései miatt is. Szeretnénk a 2018-as esztendőt is hasonlóan eredményessé tenni – köszönve Önöknek eddigi érdeklődésüket, továbbra is várjuk látogatásukat programjainkon, melyekről honlapunkon előre (és utólag, bemutató jelleggel, videóról is) értesülhetnek.

Viszontlátásra!

 

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA