Nagy Imre Emlékház

Híreink

SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

01 KARACSONY 2015 SZILV

02 Szilveszster1948 NI csalad
Kép a múltból: ritka fotó Nagy Imréről – a '40-es évek végének egyik szilveszter éjjelén készült képen lányával és feleségével hallgatja az általa igen kedvelt magyar nótát húzó prímást s a háttal ülő, éneklő (jó hangú, népdalokat ismerő-szerető) vejét, Dr. Jánosi Ferencet

Bővebben

1956 ÉS A SZOCIALIZMUS: VÁLSÁG ÉS ÚJRAGONDOLÁS

Konferencia-felhívás – interdiszciplináris jelenkor-történeti konferencia

Helyszín, időpont: Eger, 2016. szeptember 8-10.
Szekciótervek határideje: 2016. március 15; Előadástervek határideje: 2016. április 15.
Jelentkezés és információ: 1956.konferencia@gmail.com

Az 1956-os forradalom a huszadik századi magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye, melyet sok szempontból jogos cezúrának tekinteni. 1956 világosan jelzi a klasszikus szovjet típusú rendszerek válságát: 1956 októbere után már nem igen lehetett azt gondolni a szocializmusról, mint előtte. Ezzel párhuzamosan átalakultak a szocialista diktatúrákhoz való hétköznapi viszonyulás módjai is. Ebben az értelemben a magyar 1956 nem elszigetelt esemény: része egy hosszabb, Sztálin halálával kezdődő és még évekig tartó nemzetközi folyamatnak.
A konferencia ebből a szempontból kívánja újragondolni 1956 magyarországi történetét: a magyar október történéseit, mint a szovjetizált társadalmak válságára adott átfogóbb és hosszabb távú válaszok egy fejezetét mutatja be.

Bővebben

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

01 hargitafurdon havazik csikszeredaban hideg varhato

Az Emlékház 2015. december 21-től 2016. január 4-ig
ZÁRVA tart.

02 Karacsony1948 NI csalad
Kép a múltból: Nagy Imre családjának 1948-as karácsonya – a képen balról az első
Nagy Imre, mögötte áll Égető László, Nagy Imre másfél éves unokájának (középen),
Ferkónak a keresztapja, a kisfiú mellett balról Nagy Imréné Égető Mária,
jobbra Dr. Jánosi Ferenc, Nagy Imre veje, mellette felesége, Nagy Erzsébet.

03 Karacsony 1953 NI ne Parlament
Kép a múltból: Nagy Imre felesége, Égető Mária nem vállalt a korban szinte kötelező közéleti szerepet (otthonában feleség és családanya maradt), de férje parlamenti elnöki időszaka alatt szívesen vett részt az országgyűlés gyermekek számára rendezett karácsonyi ünnepségein, ahol csomagokat adott át a meghívott kicsinyeknek.

Bővebben

AMERIKAI TURISTACSOPORTOK AZ EMLÉKHÁZBAN

  Ebben az esztendőben hetente amerikai turistacsoportok érkeztek az emlékházba. A több száz tengerentúli látogatót Búr Gábor történész, egyetemi tanár vezette végig kiállításunkon, Nagy Imre életútján, Magyarország XX. századi történelmén. Az emlékház elismerést váltott ki a nagyvilágot ismerő-látó-befogadó amerikaiakból. Mi pedig örülünk, hogy történelmünk e kisebb szeletének mélyebb befogadásával e távoli világ képviselői közelebb kerültek Magyarországhoz – mind tudásban, ismeretben, de az 1956-os forradalom, szabadságharc történéseinek megismerésével valószínűleg érzelmileg is.
  Késő ősszel búcsúztunk el az idei utolsó amerikai csoporttól – bízva Magyarország értékeinek, történelmi emlékeinek messzire jutásában és újabb látogatók vonzásában.

Bővebben

TÖRTÉNELEMVERSENY – 2015

  November 21-én egész nap az ez évi történelemversenyünkre bejutott középiskolások és tanáraik népesítették be az emlékházat. A nevezéshez szükséges 1945-ös földreformmal kapcsolatos esszé előzetes beadása után ezen a szombaton az írásbeli tesztfeladatokat oldották meg a három fős csapatok, s pontozta a történész zsűri (dr. Pótó János, prof. dr. Gecsényi Lajos, dr. Baráth Magdolna), majd szóbeli megmérettetés következett – a kérdések és válaszok „azokat a bizonyos '50-es éveket” vették górcső alá.
  A zsűri nem volt nehéz helyzetben, mivel az idén az első három helyezett iskolai csapat teljesítménye magasan kiugrott a mezőnyből. A díjak a fiatalokat megnyerő informatikai készülékek voltak – a nyertesek örömmel vették át a szép munka jutalmát. Egyébként minden résztvevő könyvcsomagot és oklevelet is kapott, hiszen valamennyi középiskolás szabadidejében, külön munkával foglalkozott a tananyagban még nem ismertetett korszakkal, tényekkel, összefüggésekkel. A csoportokat felkészítő tanároknak is könyvcsomaggal, oklevéllel köszöntük meg önfeláldozó munkájukat, amelyeket a kerületi önkormányzat képviselője, Némethy Béla úr adott át számukra.
A jó hangulat, a fiatalok lelkes munkája, izgatottsága, a tanárok támogató buzgalma számunkra nagy örömet hozott, s igazolta a verseny fontosságát.

Gratulálunk a nyerteseknek!

1. helyezést ért el:
az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium csapata:
Hőnich Artúr, Gyöngyösi Natabara, Rigó Barnabás
Felkészítő tanár: Kovács Imre

2. helyezést ért el:
a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola csapata:
Lendvai Tünde, Molnár Tímea, Bálint Ágnes
Felkészítő tanár: Szilágyi Szilvia, Sárhidi Éva

3. helyezést ért el:
az Óbudai Árpád Gimnázium csapata:
Kurucz Tünde, Schieszl Evelin, Szentágotay Noémi
Felkészítő tanár: Nánay Mihály

Bővebben

EMLÉKEZÉS A NEMZETI GYÁSZNAPON

  November 4-én, az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján a II. kerületi Önkormányzat részéről Bíró Zsolt és Némethy Béla önkormányzati képviselők hajtottak fejet Nagy Imre és mártírtársai emléke előtt az Emlékház kertjében lévő Nagy Imre szobornál.
  A koszorúzás után a képviselők megtekintették az Emlékház állandó, valamint az 1956-os forradalom történetét bemutató kamarakiállítását is.

Bővebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ELTIPRÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁN – EMLÉKEZZÜNK!

gyasz2

 „...És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.

És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett...”


    Márai Sándor: Mennyből az angyal
                           New York, 1956.

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KIEMELT FÉNYKÉPEK