Nagy Imre Emlékház

GYÁSZHÍR

Szomorú kötelességünk hírt adni arról, hogy
2019. szeptember 11-én, életének 71. évében elhunyt

RAJK LÁSZLÓ
Kossuth-díjas építész, díszlettervező,
az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagja,
a Nagy Imre Alapítvány kurátora.

Tervezőként az ő nevéhez kötődik a párizsi Père-Lachaise temetőben Nagy Imre és mártírtársainak szimbolikus síremléke és (Bachmann Gáborral) az 1989. június 16-i Nagy Imre-temetés gigantikus díszletei a Hősök terén. Munkái közül szívünkhöz közel álló és a nagyközönség által kiemelkedőnek ítélt a Nagy Imre Emlékház belső tereinek látványterve, s számunkra értékes volt az alapítványban és az emlékházban végzett kitűnő munkája is. Igaz embernek ismertük, tiszteltük és szerettük őt. Kitüntető volt számunkra, hogy együtt dolgozhattunk vele. Emlékét megőrizzük, szívünkben tovább visszük, a közönségnek tovább adjuk.

Bővebben

IDÉN ÚJRA NAGY IMRE ÉS KORA TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY!!!

Kedves középiskolás Diákok!

A Nagy Imre Alapítvány idén is meghirdeti a Nagy Imre és kora történelmi emlékversenyt. A kezdeményezés sikerére való tekintettel ismét lehetőség nyílik számotokra, hogy tudásotokat próbára tegyétek. A győztesek az erkölcsi dicsőségen túl értékes technikai eszközöket nyerhetnek, amelyek használatával tovább bővíthetik a történelemről és a világról meglévő ismereteiket.

Érdekel a II. világháború utáni magyar történelem? A kommunista párt hatalomra kerülése, a személyi kultusz, az ÁVH működése, az 1956-os forradalom története? Együtt jobban megy a történelemtanulás? Kipróbálnátok a történelemtudásotokat az érettségi előtt? Akkor ez a verseny Nektek szól!

Miért jelentkezz a versenyre?
A Nagy Imre Alapítvány és Emlékház 2003 óta foglalkozik Nagy Imre miniszterelnök életének, az 1956-os forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepének a fiatal generációkkal való megismertetésével.
Célunk, hogy kiállításunk és a honlapunkon található források segítségével a tankönyvi alapismereteken túlmutató, mélyebb és átfogóbb képet adjunk Nagy Imre tevékenységéről, az 1956-os forradalomról, valamint a Rákosi-rendszerről.

Kik jelentkezhetnek?
A versenyre 3 fős, középiskolásokból álló csapatok jelentkezését várjuk.

A verseny menete:
Jelentkezni a honlapunkon és facebook oldalunkon letölthető űrlap kitöltésével és beküldésével lehet 2019. október 15-ig.
A kitöltött űrlapokat a tanulmanyiverseny kukac nagyimrealapitvany.hu email címre várjuk.

A verseny két fordulóban zajlik. Az első fordulóban egy körülbelül 15 ezer leütés terjedelmű írásbeli dolgozatot kell benyújtani, amelynek témája: 1989. június 16. – A temetés a rendszerváltozás folyamatában. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy ez nem cím, hanem témakör, amelynek bármely részlete, vagy egésze kifejthető.
A munkákat 2019. október 31-ig várjuk a tanulmanyiverseny kukac nagyimrealapitvany.hu e-mail címre.
Tíznél kevesebb dolgozat beérkezése esetén a zsűri a versenyt eredménytelennek nyilvánítja, a második fordulót nem rendezi meg és nem ad ki díjakat.
A továbbjutó csapatoknak a Nagy Imre Emlékházban (1026 Budapest, Orsó u. 43.) rendezzük meg a második fordulót (egyben döntőt) 2019. novemberének második felében.
A verseny győztesei értékes jutalomban részesülnek.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Barátait
a Kulturális Örökség Napjai alkalmából,
2019. szeptember 21-én a 10-14 között
a Nagy Imre Emlékházban (1026 Budapest, Orsó utca 43.)
megrendezésre kerülő
az Egy miniszterelnöki otthon felfedezése játékos fejtörőkkel című interaktív programra.
A részvétel nincs időponthoz kötve, arra 10 és 14 óra között bármikor lehetőség van.

A kreatív feladatok, érdekes kvízek és rejtvények megoldásával megismerheti
Nagy Imre életútjának főbb állomásait, betekintést nyerhet a miniszterelnök családi körben eltöltött mindennapjaiba
és felfedezheti a Kozma Lajos által tervezett Bauhaus épület eddig ismeretlen szegleteit.
A feladatokat egyénileg, vagy párban lehet megoldani,
melyekhez az elérhető információn túl kollégáink is segítséget nyújtanak.
Az egyes állomásokat hibátlanul teljesítőket jutalomban
(könyvek, múzeumi ajándéktárgyak) részesítjük!

Nyári zárvatartás

Tisztelt Látogatóink!

A Nagy Imre Emlékház 2019. augusztus 5. és szeptember 2. között zárva tart.
Szeptembertől a megszokott nyitva tartási időben; hétfőtől péntekig 10 és 16 óra között várjuk Önöket (az ettől eltérő időpontban történő, illetve csoportos látogatás esetén előzetes bejelentkezést kérünk).
Az ősz folyamán tudományos ismeretterjesztő előadásokkal, történeti visszaemlékezésekkel és interaktív programokkal várjuk a kedves érdeklődőket, amelyekre az események közeledtével külön meghívókban is felhívjuk figyelmüket.
Kellemes, tartalmas nyarat kívánunk!

NAGY IMRE ELSŐ KORMÁNYA 1953–1955

Az idén 66 esztendeje, hogy megalakult Nagy Imre első kormánya (1953), s július 4-én a Parlamentben elhangzott a miniszterelnök történelmi jelentőségű programbeszéde.
Nagy Imre és reformprogramja csak másfél esztendeig működhetett a szovjet birodalom árnyékában,  pozitív politikai és gazdasági intézkedései mégis mély nyomokat hagytak a korabeli magyarság emlékezetében. 1956 október 23-án a Kossuth téren, a tüntető emberek hangján e kormányprogram emléke hangzott fel követelően: „Nagy Imrét a kormányba!”

Mik is voltak Nagy Imre 1953-as programjának fontos elemei?
 – Internálások, kitelepítések megszüntetése,
 – Munkatáborok bezárása (pl. recski tábor)
 – Közkegyelem (mintegy 750 ezer embert érintett)
 – Politikai perek felülvizsgálatának elindítása (Rajk-per stb.)
 – Rendőri, hatósági erőszak megfékezése, az ÁVH Belügyminisztérium alá helyezése
 – Kuláklista megszüntetése
 – Tsz-ek feloszlásának, a kilépés lehetőségének biztosítása
 – Egyéni gazdaságok támogatása
 – Begyűjtési terhek jelentős csökkentése
 – Életszínvonal javítása – bérek emelése, árak leszállítása
 – Nehézipar erőltetett fejlesztésének leállítása
 – Mezőgazdaság fejlesztésének elősegítése
 – Magánkisipar és -kereskedelem engedélyezése, intézményes támogatása
 – Vallási tolerancia életbe léptetése

„A kormány egész tevékenységében az Alkotmányban lerögzített jogrend és törvényesség alapján áll. … A törvényesség megszilárdítása a kormány egyik legsürgetőbb feladata” – áll a programban. E határozatok akkor (az idő függvényében részben vagy egészben) meg is valósultak hazánkban, hihetetlenül népszerűvé téve Nagy Imrét az egyszerű magyar nép s az igazságra fogékony értelmiség körében.
Nagy Imre a szovjet vezetés 1955 elejei határozott felszólítása ellenére sem volt hajlandó visszavonni programját, nézeteit. Ezért áprilisban „antimarxista, antileninista” nézetei miatt kizárták a pártvezetésből és visszahívták valamennyi pozíciójából, parlamenti képviselői mandátumáról is lemondatták, megfosztották népfront elnökségi és tudományos akadémiai tagságától, professzori címétől is, majd kizárták a pártból. Támogatói ellen hadjáratot indítottak, szimpatizánsait, híveit elhallgattatták. A totális állampárti visszarendeződés, a Rákosi-diktatúra újbóli durva támadása vezetett el aztán 1956 októberében a forradalom kitöréséhez.
Az 1953-as Nagy Imre-kormányprogram jelentősége többsíkú. Egyrészt megmutatja az utókornak, hogy hamis beállítás politikai koncepciótlansággal vádolni a mártír miniszterelnököt: az államférfiúi erényekkel is rendelkező Nagy Imrének volt és (ugyan rövid időre, de) meg is valósult programja. Másodrészt fel kell ismernünk történelmünk fejlődési ívében és Nagy Imre személyes életútjában is, hogy ez a program, ez a nemes küzdelem, ez a pozitív emlékkép vezetett egyenesen az 1956-os forradalom kitörési pontjához, a miniszterelnök 1956-os kormányzati vállalásaihoz, a nép és a forradalom melletti kiállásához, majd a mártírhalál vállalásához is.
2018 őszén alapítványunk megjelentette Nagy Imre első miniszterelnöksége kormányüléseinek jegyzőkönyveit és a határozatok szövegeit (jelesül az első kötetet, a befejezés még munka alatt), mely kiadvány egyértelműen alátámasztja, milyen mély, a politikai és gazdasági élet egészét felölelő változásokat igyekezett a miniszterelnök (totális ellenszélben) megvalósítani.

Meghívó – Múzeumok Éjszakája

„Sorsomat a nemzet kezébe teszem.”
– Rendszerváltó temetés 1989. június 16-án

 A Nagy Imre Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait
a Nagy Imre Emlékházba
(1026 Budapest, Orsó utca 43.)

Program:

A program Jánosi Katalinnak, Nagy Imre unokájának 1989. június 16-ról, Nagy Imre és mártírtársai temetésének napjáról szóló előadásával kezdődik. A fotók, dokumentumok bemutatása, valamint a személyes élmények felidézése során a hozzátartozók szemszögéből ismerhetjük meg ennek a katartikus napnak történetét. Ezt követően rendhagyó tárlatvezetéssel mutatjuk be az emlékház kiállítását és épületét, bepillantást engedve a politikus Nagy Imre és a magánember családi körben eltöltött mindennapjaiba is. A program kötetlen, emlékeket idéző beszélgetéssel zárul a Bauhaus épület festői panorámájú teraszán.

 

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA