Nagy Imre Emlékház

SZOMORÚ SZÍVVEL TUDATJUK

hogy Tánczos Gáborné dr. Bácskai Vera (1930-2018) január 19-én elhunyt. Búcsúztatása – egy szál virággal - 2018. február 15. du. 2:15-kor a Rákoskeresztúri Új Köztemető szóróparcellájában lesz;

2018. február 5-én Kanadában eltávozott közülünk özv. Kopácsi Sándorné Ibolya asszony (1924-2018). Temetéséről a család később intézkedik.

Emléküket tisztelettel megőrizzük!

Bővebben

Tisztelt látogatóink!

Köszöntjük Önöket az új esztendőben – s reményünket fejezzük ki, hogy idén is találkozhatunk Önökkel emlékházunk programjain, vagy a virtuális térben, honlapunkon!
    Ez az esztendő szomorú évfordulóról szól számunkra – az idén június 16-án lesz 60 esztendeje, hogy Nagy Imre miniszterelnököt 1958-ban kivégezték. A két évvel ezelőtti, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára visszatekintő programok után az idén a megtorlásokra, s ezen belül a névadónk halálára való emlékezés adja szervezett eseményeink gerincét.
    Hiánypótló munkát is végeznek időközben (és évek óta folyamatosan) történész-levéltáros munkatársaink, melynek eredményeképpen az 1953-55-ös Nagy Imre-kormány üléseinek jegyzőkönyveit bemutató, rendszerező, magyarázó kötet megjelenését tervezzük kora őszre. Számunkra ez nagy jelentőségű kiadvány lesz, miután Nagy Imrével kapcsolatosan a múltban és sajnálatosan a jelenben is valósággal titkolják első miniszterelnökségének radikális reform-törekvéseit, a Rákosi-diktatúrában kiemelkedő jelentőségű programjait. (Csak példaképpen: Nagy Imre 1953-55-ös programja megszüntette az internálásokat, kitelepítéseket – bezáratta a munka- és internálótáborokat (Recsk, Kistarcsa, Kazincbarcika, Tiszalök) – elindította a politikai koncepciós perek felülvizsgálatát  - közkegyelemet hirdetett (750 ezer embert érintett pozitívan) – a rendőrbíráskodás intézményét eltöröltette – az ÁVH-t belügyminisztériumi felügyelet alá rendelte, a hatósági erőszakot megfékeztette –a kulák-listát megszüntette, beszolgáltatási hátralékokat eltörölte, a begyűjtési terheket jelentősen csökkentette – biztosította a tsz-ek feloszlatásának és a kilépésnek a lehetőségét.) Nagy Imre miniszterelnök programja törvényességet, a jog uralmát, totális diktatúra helyett békét hirdetett saját polgáraival. A kommunista miniszterelnök ekkor foglalta el meghatározó, pozitív helyét a magyar társadalom tudatában és emlékezetében – melyet 1956 után a Kádár rendszer, majd 1989 után az általános kommunista ellenesség totális elhallgatással igyekezett törölni a köztudatból. Így számunkra fontos kötelesség Nagy Imre munkásságának megismertetése, így a kormányülések jegyzőkönyveinek közreadása is.
    Az emlékház éves programjában mindezek mellett számos érdekes, fontos, immár megszokott eseménnyel találkozhatnak Látogatóink, de új programokat is kínálunk majd Önöknek.
    Az elmúlt esztendőkben emlékházunk kiemelkedően sikeres éveket zárt – a közérdeklődés és látogatóink számának állandó növekedése, kiállításunk aktuális bővítései miatt is. Szeretnénk a 2018-as esztendőt is hasonlóan eredményessé tenni – köszönve Önöknek eddigi érdeklődésüket, továbbra is várjuk látogatásukat programjainkon, melyekről honlapunkon előre (és utólag, bemutató jelleggel, videóról is) értesülhetnek.

Viszontlátásra!

 

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA