Nagy Imre Emlékház

NEMZETI ÜNNEP

Részlet Nagy Imrének, az Országgyűlés elnökének 1948. március 15-én, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékének törvénybe iktatásakor, a centenáriumon elmondott ünnepi beszédéből:
„Ilyen gyönyörű fényességgel ragyog felénk száz esztendő messzeségéből is nemzetünk múltjának legdicsőbb korszaka, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, melynek soha el nem múló, hervadhatatlan emlékét ma törvénybe iktatjuk. Száz esztendővel ezelőtt a, magyar nemzet hallhatatlan vezérei, Kossuth, Táncsics, Petőfi kibontották a népszabadság háromszínű lobogóját, hogy megdöntsék az idegen zsarnokságot, kiharcolják hazánk függetlenségét és felszabadítsák népünket a földesúri járom alól.
1848 március idusa! Van-e magyar hazafi, kinek a szíve ne dobbanna lelkesebben, e nagy időre emlékezvén? Kossuth. Táncsics. Petőfi! Van-e igaz magyar hazafi, kinek orcáját ne gyújtaná pirosra a nemzeti büszkeség érzése e nevek hallatán? […] A magyar nép, az európai történelem viharzása során századokra alámerülve. 1848-ban a kor haladó eszméivel újra magasba emelkedett és csodálatos hősi küzdelemben a szabadságszerető népek élére került. Bizonyságát adta annak, hogy a haladás, a népszabadság és a humanizmus, magasztos eszméiért vívott áldozatos küzdelemben egy maroknyi nép is naggyá és dicsővé tud lenni.”
 (Országgyűlési napló, 1947. IV. kötet, 1948. március 15.)

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA