Nagy Imre Emlékház

AZ EURÓPAI BÉKE NAPJA 73. ÉVFORDULÓJÁNAK TISZTELETÉRE TARTOTT RENDEZVÉNY

A programra várakozás perceiben a vetítőn megmutattuk vendégeinknek, hogyan ünnepel Európa és a világ ezen a napon – a fotókkal kitértünk a távolkeleti béke megszületésének időpontjára is. Ismét sajnálattal vettük tudomásul Magyarországnak az ünneplők világméretű táborán való kívülmaradását. Jánosi Katalin, az Emlékház háziasszonya köszöntő szavaiban utalt is erre, s megerősítette: „Van mit ünnepelnünk e napon!” Majd Pótó János történész (több érdekes momentumot is kiemelő kiselőadásában) a dátum körüli bizonytalanságokat oszlatta el, feltárva, hogy 1945 május elején pontosan hol és kik, milyen egyezményeket írtak alá a béke megszületésének érdekében. Stark Tamás történész hosszabb előadásában a nacionalizmus és a nemzetállamok eszméjének II. világháború előtti, alatti és utáni alakulását, helyzetét segített pontosan, adatokkal is alátámasztva megérteni, tisztázni. Végül – már a vendégeinkkel kialakult beszélgetésben - Kende Péter segített röviden a „nemzet” fogalmának alakulását távlatokban is értelmezni. Programunk végén az európai himnusz, az Örömóda hangjai ösztönös felállásra késztették vendégeinket – így meghatóan méltó módon zárult Győzelem napi eseményünk.

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA