Nagy Imre Emlékház

Nemzeti ünnepünk március 15.

Nemzeti ünnepünket szívünk felett kokárdával és a Himnusz hangjaival köszöntöttük. Pótó János történész egy, a 30 évvel ezelőtti, 1988-as március 15- történéseit feltáró, a jelenlévőket személyesen is mélyen érintő előadással kezdte rendezvényünket, majd dr. Kedves Gyula sziporkázóan érdekes, figyelmünket lekötő, tudásunkat gazdagító 1848 március 15-ét főként katonai szemmel, mégis széleslátókörűen bemutató prezentációja következett. Méltó módon emlékeztünk meg a 170. évvel ezelőtt történtekről, és látogatóink visszatérő jelenléte is mutatja – az ünnepi rendezvények sorában fontos helye van emlékházunk aktuálpolitika-mentes megemlékezéseinek. Nagy Imre centenáriumi parlamenti beszédének egy részletét idézve:
„1848 márciusa! Van-e magyar hazafi, kinek szíve ne dobbanna lelkesebben e nagy időre emlékezvén? Kossuth, Táncsics, Petőfi! Van-e igaz magyar hazafi, kinek orcáját ne gyújtaná pirosra a nemzeti büszkeség érzése e nevek hallatán? [...] Az európai történelem viharzása során századokra alámerült magyar nép 1848-ban a kor haladó eszméivel újra magasba emelkedett és csodálatos, hősi küzdelemben a szabadságszerető népek élére került. Bizonyságát adta annak, hogy a haladás, a népszabadság és a humanizmus magasztos eszméiért vívott áldozatos küzdelemben egy maroknyi nép is naggyá és dicsővé tud lenni!”

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA