Nagy Imre Emlékház

IDÉZET - NAGY IMRE CENTENÁRIUMI BESZÉDE, PARLAMENT, 1948. MÁRCIUS 15.

„1848 márciusa! Van-e magyar hazafi, kinek szíve ne dobbanna lelkesebben e nagy időre emlékezvén? Kossuth, Táncsics, Petőfi! Van-e igaz magyar hazafi, kinek orcáját ne gyújtaná pirosra a nemzeti büszkeség érzése e nevek hallatán? [...] Az európai történelem viharzása során századokra alámerült magyar nép 1848-ban a kor haladó eszméivel újra magasba emelkedett és csodálatos, hősi küzdelemben a szabadságszerető népek élére került. Bizonyságát adta annak, hogy a haladás, a népszabadság és a humanizmus magasztos eszméiért vívott áldozatos küzdelemben egy maroknyi nép is naggyá és dicsővé tud lenni!”(részlet)

Bővebben

VISSZAJELZÉS – KÖSZÖNET

Sokszor kapunk pozitív visszajelzést látogatásról, rendezvényről – az ez évi első csoport reagálását most (nagy örömmel) közzé is tesszük.
"Az UNESCO MNB titkársága és a PontVelem Nonprofit Kft. munkatársai nevében szeretnénk még egyszer megköszönni, hogy a Nagy Imre Emlékház befogadta január 8-ai rendezvényünket! Biztosak vagyunk abban, hogy vendégeink  ahogy mi magunk is  tartalmas, különleges, megrázó és egyben felemelő élményekkel tértek haza a találkozóról  volt, aki egyenesen a szívmelengető jelzőt használta, amikor visszajelzést küldött nekünk a programról. Nagyon örülnénk, ha a jövőben is megtalálnánk az együttműködés újabb lehetőségeit, hogy minél több pedagógushoz és gyermekhez eljuthasson mindaz a kiemelkedő érték, amelyet Nagy Imre személye és az Emlékház képvisel.
Köszönjük!"

Bővebben

UNESCO TÁRSULT ISKOLÁK RENDEZVÉNYE

Nagy örömünkre az UNESCO Társult Iskolák Újévköszöntő rendezvényét a Nagy Imre Emlékházban tartották (a PontVelem Nonprofit Kft., Salvarani Zsófia szervezésében; vezetője Matolcsy Miklós). A fővárosi és vidéki iskolák vezetői és pedagógusai átvették az UNESCO-társulást megjelenítő és az oktatási intézményekben kihelyezésre kerülő táblákat Dr. Soós Gábortól, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkárától, majd rövid köszöntés következett.  Ezután Jánosi Katalin és Fodor Fanni mutatta be az emlékházat és kiállítását a csapatnak – kellőképpen felhíva a pedagógusok figyelmét a diákcsoportok tanulmányi látogatásának lehetőségeire és rendhagyó történelemóráink pozitívumaira is. Az ezután következő hangulatos kis állófogadás, ízletes ebéd mellett lehetőségünk volt emberi kapcsolatok építésére is, reményeink szerint újabb diákcsoportok szervezett látogatását előkészítve.

Bővebben

NAGY IMRE-SZOBOR

Megdöbbenéssel vettük a hírt, hogy névadónk, a mártír miniszerelnök 22 éve álló Vértanúk terei szobrát – Nagy Imre kivégzésének 60., újratemetésnek 30. évfordulóján –, kihasználva a két ünnep közötti csendes nyugalmat, 2018. december 28-a sötét hajnalán eltávolították.
Sokáig bíztunk alaposan megindokolt (a Nagy Imre Társasággal közös) kérvényeink és tiltakozásunk meggyőző erejében – bár ezekre egyetlen alkalommal sem kaptunk választ. Reményeinket immár fel kell adnunk.
Ahogyan nem tudhattunk a bontás időpontjáról, úgy a szobor jelenlegi helyéről sincs tudomásunk, s a felállítás tervezett helyéről, állítólagos időpontjáról is csak a médiából kaptunk híreket.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a konszenzusképtelen, erőből levezényelt áthelyezés s az elmozdítás módszere mélyen megsértette a forradalom miniszterelnökének és valamennyi 1956-os mártírunknak az emlékét.
Koncepciós pere után, kivégzése előtt, az utolsó szó jogán mondotta Nagy Imre: „Sorsomat a nemzet kezébe teszem.”
Ennek megfelelően a mártír miniszterelnök (és 1956-os vértanúink) emlékezetének ápolása mellett ezentúl az 1996-ban közmegegyezéssel emelt szobor emlékezetét is főhajtással őrizzük – reményeink szerint hazai és külhoni honfitársaink döntő többségével együtt.
(Lent: a szobor 2018. december 27-e este készült, talán utolsó fotója. Szerzője számunkra ismeretlen. Köszönjük!)

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA