Nagy Imre Emlékház

Nyári zárvatartás

Tisztelt Látogatóink!

A Nagy Imre Emlékház 2019. augusztus 5. és szeptember 2. között zárva tart.
Szeptembertől a megszokott nyitva tartási időben; hétfőtől péntekig 10 és 16 óra között várjuk Önöket (az ettől eltérő időpontban történő, illetve csoportos látogatás esetén előzetes bejelentkezést kérünk).
Az ősz folyamán tudományos ismeretterjesztő előadásokkal, történeti visszaemlékezésekkel és interaktív programokkal várjuk a kedves érdeklődőket, amelyekre az események közeledtével külön meghívókban is felhívjuk figyelmüket.
Kellemes, tartalmas nyarat kívánunk!

NAGY IMRE ELSŐ KORMÁNYA 1953–1955

Az idén 66 esztendeje, hogy megalakult Nagy Imre első kormánya (1953), s július 4-én a Parlamentben elhangzott a miniszterelnök történelmi jelentőségű programbeszéde.
Nagy Imre és reformprogramja csak másfél esztendeig működhetett a szovjet birodalom árnyékában,  pozitív politikai és gazdasági intézkedései mégis mély nyomokat hagytak a korabeli magyarság emlékezetében. 1956 október 23-án a Kossuth téren, a tüntető emberek hangján e kormányprogram emléke hangzott fel követelően: „Nagy Imrét a kormányba!”

Mik is voltak Nagy Imre 1953-as programjának fontos elemei?
 – Internálások, kitelepítések megszüntetése,
 – Munkatáborok bezárása (pl. recski tábor)
 – Közkegyelem (mintegy 750 ezer embert érintett)
 – Politikai perek felülvizsgálatának elindítása (Rajk-per stb.)
 – Rendőri, hatósági erőszak megfékezése, az ÁVH Belügyminisztérium alá helyezése
 – Kuláklista megszüntetése
 – Tsz-ek feloszlásának, a kilépés lehetőségének biztosítása
 – Egyéni gazdaságok támogatása
 – Begyűjtési terhek jelentős csökkentése
 – Életszínvonal javítása – bérek emelése, árak leszállítása
 – Nehézipar erőltetett fejlesztésének leállítása
 – Mezőgazdaság fejlesztésének elősegítése
 – Magánkisipar és -kereskedelem engedélyezése, intézményes támogatása
 – Vallási tolerancia életbe léptetése

„A kormány egész tevékenységében az Alkotmányban lerögzített jogrend és törvényesség alapján áll. … A törvényesség megszilárdítása a kormány egyik legsürgetőbb feladata” – áll a programban. E határozatok akkor (az idő függvényében részben vagy egészben) meg is valósultak hazánkban, hihetetlenül népszerűvé téve Nagy Imrét az egyszerű magyar nép s az igazságra fogékony értelmiség körében.
Nagy Imre a szovjet vezetés 1955 elejei határozott felszólítása ellenére sem volt hajlandó visszavonni programját, nézeteit. Ezért áprilisban „antimarxista, antileninista” nézetei miatt kizárták a pártvezetésből és visszahívták valamennyi pozíciójából, parlamenti képviselői mandátumáról is lemondatták, megfosztották népfront elnökségi és tudományos akadémiai tagságától, professzori címétől is, majd kizárták a pártból. Támogatói ellen hadjáratot indítottak, szimpatizánsait, híveit elhallgattatták. A totális állampárti visszarendeződés, a Rákosi-diktatúra újbóli durva támadása vezetett el aztán 1956 októberében a forradalom kitöréséhez.
Az 1953-as Nagy Imre-kormányprogram jelentősége többsíkú. Egyrészt megmutatja az utókornak, hogy hamis beállítás politikai koncepciótlansággal vádolni a mártír miniszterelnököt: az államférfiúi erényekkel is rendelkező Nagy Imrének volt és (ugyan rövid időre, de) meg is valósult programja. Másodrészt fel kell ismernünk történelmünk fejlődési ívében és Nagy Imre személyes életútjában is, hogy ez a program, ez a nemes küzdelem, ez a pozitív emlékkép vezetett egyenesen az 1956-os forradalom kitörési pontjához, a miniszterelnök 1956-os kormányzati vállalásaihoz, a nép és a forradalom melletti kiállásához, majd a mártírhalál vállalásához is.
2018 őszén alapítványunk megjelentette Nagy Imre első miniszterelnöksége kormányüléseinek jegyzőkönyveit és a határozatok szövegeit (jelesül az első kötetet, a befejezés még munka alatt), mely kiadvány egyértelműen alátámasztja, milyen mély, a politikai és gazdasági élet egészét felölelő változásokat igyekezett a miniszterelnök (totális ellenszélben) megvalósítani.

Meghívó – Múzeumok Éjszakája

„Sorsomat a nemzet kezébe teszem.”
– Rendszerváltó temetés 1989. június 16-án

 A Nagy Imre Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait
a Nagy Imre Emlékházba
(1026 Budapest, Orsó utca 43.)

Program:

A program Jánosi Katalinnak, Nagy Imre unokájának 1989. június 16-ról, Nagy Imre és mártírtársai temetésének napjáról szóló előadásával kezdődik. A fotók, dokumentumok bemutatása, valamint a személyes élmények felidézése során a hozzátartozók szemszögéből ismerhetjük meg ennek a katartikus napnak történetét. Ezt követően rendhagyó tárlatvezetéssel mutatjuk be az emlékház kiállítását és épületét, bepillantást engedve a politikus Nagy Imre és a magánember családi körben eltöltött mindennapjaiba is. A program kötetlen, emlékeket idéző beszélgetéssel zárul a Bauhaus épület festői panorámájú teraszán.

 

Bővebben

Ünnepi nyitva tartás

A gyásznapra tekintettel hétvégén is várjuk az emlékezőket egy szál virág elhelyezésére, gyertyagyújtásra, a kiállítás és emlékház megtekintésére.
június 14-én 10-15 óráig
június 15-én 10-16 óráig
június 16-án 10-16 óráig

JÚNIUS 5-I LÁTOGATÓINK

A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadik osztályos diákjai idén is ellátogattak névadójuk emlékházába; a Zuglói Arany János Általános Iskola végzős diákjai – emlékezve a mártír miniszterelnökre és megtekintve a kiállítást  – szintén tiszteletüket tették Nagy Imre születésnapja előtt egykori lakhelyén.


Bővebben

Meghívó

A Nagy Imre Alapítvány
tisztelettel meghívja
Önt és kedves barátait a

Nagy Imre mártír miniszterelnök
és társai kivégzésére
és temetésére emlékező
civil koszorúzási ünnepségre

2019. június 16-án (vasárnap)
12 órakor a Jászai Mari térre,
Nagy Imre miniszterelnök szobrához.

P R O G R A M

Emlékező beszédet mond Jánosi Katalin
Szavalat: Galkó Balázs
Koszorúzás
(Egy szál virágot a helyszínen
mindenkinek biztosítunk)

A rendezvény után a térről
ingyenes különbusz indul
a Rákoskeresztúri Köztemető 301-es parcellájába,
ahol mártírjaink sírjánál
Mécs Imre szól az emlékezőkhöz, majd
elhelyezzük a kegyelet virágait.
(A busz visszatér a Jászai Mari térre.)

A rendezvényeken való részvételi szándékukat kérjük jelezzék az Alapítvány titkárságán,
a rendezveny(kukac)nagyimrealapitvany.hu-n, vagy 06-1/392-5011-es telefonszámon.A Nagy Imre Alapítvány
tisztelettel meghívja
Önt és kedves barátait a

Nagy Imre mártír miniszterelnök
és társai temetésének 30. évfordulója
alkalmából rendezendő konferenciára.

Helyszín: MTA Székház Kisterem
(Budapest, Széchenyi István tér 8.)
2019. június 14. 16:00–18:00 óra

P R O G R A M

Adam Michnik (Lengyelország):
Az 1989-es temetés visszhangja
a szocialista blokkban.
Timothy Garton Ash: (Nagy-Britannia):
Reflexiók az 1989-es temetésre Nyugat-Európában.
A bővített, újra kiadott
„A Temetés” című kötetet bemutatja
Jánosi Katalin, a kötet szerkesztője,
Nagy Imre miniszterelnök unokája.
Zárszó: Kende Péte
(a konferencia levezető elnöke)
*
Az esemény társszervezője az '56-os Intézet.
*
AZ 1989 JÚNIUS 16-ÁN TEMETETT MÁRTÍRJAINK

A konferencián szinkrontolmácsolást biztosítunk
A rendezvényeken való részvételi szándékukat kérjük jelezzék az Alapítvány titkárságán,

a rendezveny(kukac)nagyimrealapitvany.hu-n, vagy 06-1/392-5011-es telefonszámon.

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA