Nagy Imre Emlékház

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves Barátait
 
a Győzelem napja,
Európában a Béke napja
 
alkalmából tartandó megemlékezésünkre
 
2018. május 8-án
(kedd) 16 órára
 
a Nagy Imre Emlékházba
(1026 Budapest, Orsó utca 43.)
 
P R O G R A M:

Pótó János köszöntője után

Stark Tamás történész
“A totális háború következményei”
címmel tart előadást.

Részvételi szándékukat kérjük
előzetesen jelezzék az Emlékház
0613925011 -es telefonszámának
103-as mellékén.

Bővebben

Múzeum másképp – rendhagyó látogatás a Nagy Imre Emlékházban

A Nagy Imre Alapítvány új kezdeményezésével vidéki középiskolások számára szervez tanulmányi kirándulásokat a Nagy Imre Emlékházba.
Első alkalommal Békéscsabáról és Kétegyházáról érkeztek diákok, több iskolából is. A résztvevőket Nagy Imre unokája, Jánosi Katalin fogadta személyes hangvételű köszöntőjével.
Ezt követően a diákok egy rendhagyó történelem óra során, autentikus környezetben, interaktív foglalkozás keretében ismerhették meg Nagy Imre életútját és az 1956-os forradalom eseményeit.
A program zárásaként a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium kóristái egy részletet adtak elő Kodály Zoltán Háry János című daljátékból.
Az azonnali visszajelzés szerint a jó hangulatú és tartalmas program maradandó élményt jelentett a résztvevő diákok és tanáraik számára – reményeink szerint így lesz ez új programunk ez évi két másik szervezett kirándulásán is.

Bővebben

SZÉP HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VOLT ÉS LEENDŐ LÁTOGATÓNKNAK AZ EMLÉKHÁZBAN ÉS ITT A HONLAPUNKON!

Jánosi Katalin ünnephez kapcsolódó visszaemlékezése:
Tempfl József nagyváradi püspök idézte nekem nagyapámmal, Nagy Imrével való 1956-os találkozásukat a következőképpen:

„A Parlamentben hosszasan, zaklatottan beszélgettünk a sürgető és fenyegető aktuális politikáról, míg végül – a témákat kimerítve -  kíváncsian megkérdeztem tőle:

-    Imre, hát Istennel hogy áll?

Nagy Imre elgondolkodott, s így válaszolt:

-    Nem tudom, van-e Isten… de azt tudom és hiszem, hogy van felettünk egy teremtő erő, talán egy hatalmas lélek - kinek halálunk után tetteinkről elszámolással tartozunk.

Őszintén szólva ettől én megnyugodtam. Ha Magyarország egy ilyen gondolkodású ember kezében van most – akkor én nyugodtan megyek haza Erdélybe.”

 

Bővebben

Nemzeti ünnepünk március 15.

Nemzeti ünnepünket szívünk felett kokárdával és a Himnusz hangjaival köszöntöttük. Pótó János történész egy, a 30 évvel ezelőtti, 1988-as március 15- történéseit feltáró, a jelenlévőket személyesen is mélyen érintő előadással kezdte rendezvényünket, majd dr. Kedves Gyula sziporkázóan érdekes, figyelmünket lekötő, tudásunkat gazdagító 1848 március 15-ét főként katonai szemmel, mégis széleslátókörűen bemutató prezentációja következett. Méltó módon emlékeztünk meg a 170. évvel ezelőtt történtekről, és látogatóink visszatérő jelenléte is mutatja – az ünnepi rendezvények sorában fontos helye van emlékházunk aktuálpolitika-mentes megemlékezéseinek. Nagy Imre centenáriumi parlamenti beszédének egy részletét idézve:
„1848 márciusa! Van-e magyar hazafi, kinek szíve ne dobbanna lelkesebben e nagy időre emlékezvén? Kossuth, Táncsics, Petőfi! Van-e igaz magyar hazafi, kinek orcáját ne gyújtaná pirosra a nemzeti büszkeség érzése e nevek hallatán? [...] Az európai történelem viharzása során századokra alámerült magyar nép 1848-ban a kor haladó eszméivel újra magasba emelkedett és csodálatos, hősi küzdelemben a szabadságszerető népek élére került. Bizonyságát adta annak, hogy a haladás, a népszabadság és a humanizmus magasztos eszméiért vívott áldozatos küzdelemben egy maroknyi nép is naggyá és dicsővé tud lenni!”

Bővebben

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves Barátait

NEMZETI ÜNNEPÜNK,
MÁRCIUS 15.

alkalmából tartandó megemlékezésünkre,

2018. március 13. (kedd) 17 órára

a Nagy Imre Emlékházba
(1026 Budapest, Orsó u. 43.)

P R O G R A M:

Himnusz és köszöntés után
dr. Kedves Gyula történész
az Országgyülési Múzeum vezetője
„De hol voltak a katonák?”
címmel tart előadást.

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA