Nagy Imre Emlékház

64 ESZTENDEJE HANGZOTT EL NAGY IMRE KORMÁNYPROGRAMJA A PARLAMENTBEN

1953. július 4-től Nagy Imre az ország miniszterelnöke. Kormányprogramját ismertető (a magyar politikai média első nagy hatású eseményeként nyilvántartott) parlamenti beszéde -- melyet a rádió este felvételről közvetített, s amelyet a napközbeni hírek keltette várakozás következtében országosan tömegek hallgattak – a kortársak visszaemlékezései szerint is hihetetlenül felszabadító hatású volt.

NAGY IMRE PROGRAMJA, KORMÁNYÁNAK INTÉZKEDÉSEI:
- Internálások, kitelepítések megszüntetése.
- Munkatáborok (pl. recski tábor) bezárása.
- Július 26-án közkegyelmi rendelet érvénybe léptetése (750 ezer embert érintett pozitívan).
- A rendőrbíráskodás intézményének eltörlése; jogállamiság visszaállítása.
- ÁVH belügyminisztériumi felügyelet alá rendelése, hatósági erőszak megfékezése. (1956-ban végül Nagy Imre, a forradalom miniszterelnöke szüntette meg az ÁVH-t.)
- Koncepciós politikai perek felülvizsgálatának elindítása, az ártatlanul elítéltek vagy kivégzettek rehabilitálása.
- Kuláklista megszüntetése, a beszolgáltatási hátralékok eltörlése.
- Tsz-ek feloszlatásának, a kilépés lehetőségének biztosítása, begyűjtési terhek jelentős csökkentése.
- Egyéni gazdaságok állami, intézményes támogatása (kölcsön, munkaeszköz, vetőmag).
- Nehézipar erőltetett fejlesztésének leállítása.
- Életszínvonal javítása – az élelmiszerek, közszükségleti cikkek árát jelentősen csökkentik, a béreket növelik.
- Mezőgazdaság és könnyűipar fejlesztésének elősegítése.
- Magánkisipar és -kereskedelem engedélyezése, állami támogatása (áru- és anyagvásárlás, hitel).
- Vallási tolerancia életbe léptetése – október 17-én lezajlik Nagy Imre és a Magyar Katolikus Püspöki kar találkozója.
„A kormány egész tevékenységében az Alkotmányban lerögzített jogrend és törvényesség alapján áll.” „A törvényesség megszilárdítása a kormány egyik legsürgetőbb feladata” – áll a kormányprogramban.
E határozatok nagyrészt megvalósultak, hihetetlenül népszerűvé téve Nagy Imrét az egyszerű magyar nép s az igazságra fogékony értelmiség körében. Az országban szabadabbá, élhetőbbé vált az élet. Nagy Imre (akire a világ 1953 nyarán figyelt fel) ekkor foglalta el meghatározó helyét a magyar társadalom tudatában és emlékezetében, a „földosztó miniszter” ismét történelmi feladatban teljesedhetett ki. Amikor 1955-ben programjának visszafogását, megváltoztatását követelték tőle, erre Nagy nem volt hajlandó – emiatt állásából elmozdították, nyugdíjazták, a pártból kitárták, nézeteit, írásai, még barátait, rokonait is üldözni kezdték, őt magát lakásán megfigyelték. A Rákosi diktatúra visszatért, de 1956 októberében a MEFESZ pontjai, követelései („Nagy Imre elvtárs vezetésével alakuljon át a kormány!”), valamint az október 23-án a Parlamentnél tüntető tömeg („Nagy Imrét a kormányba!”) az 1953-as programra emlékezve követelte az akkor már másfél éve „bukott” miniszterelnök ismételten kormányfővé való kinevezését.

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA