Nagy Imre Emlékház

A BAJCSY-ZSILINSZKY EMLÉKBIZOTTSÁG ÜLÉSE AZ EMLÉKHÁZBAN

Az idén ünnepeljük Bajcsy-Zsilinszky Endre politikus, publicista, országgyűlési képviselő születésének 130. évfordulóját. A kerek évforduló méltó megünneplésére 2012-ben megalakult a MEASZ – Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottság, amely immáron negyedik esztendeje szervez megemlékezéseket, ünnepélyeket, konferenciákat a neves történelmi személyiség emlékezetének megőrzésére. A testületet bal- és jobboldali gondolkodású közéleti szereplők alkotják, tiszteletbeli elnökei pedig dr. Vitányi Iván és dr. Horváth János egykori országgyűlési képviselők, akik még személyesen ismerték Bajcsy-Zsilinszkyt.
  Az Emlékbizottság 2016. február 5-ei, a Nagy Imre Emlékházban megtartott legutóbbi ülésén az idei, jubileumi programok ismertetésén túl bemutatták új kiadványukat, az „Én a magyar lelkiismeretet szólaltattam meg!" című Bajcsy-Zsilinszky Emlékfüzetet, amelynek megjelentetéséhez a Nagy Imre Alapítvány is hozzájárult.
  A kiadvány egyik érdekessége, hogy nemcsak Bajcsy-Zsilinszky születésének 130. évfordulójáról, hanem Nagy Imre miniszterelnök születésének 120. évfordulójáról is megemlékezik, nem feledve azt az érdekes tényt, hogy a két mártír tíz év korkülönbséggel ugyanazon napon, június 6-án született.
  A február 5-ei alkalmon Bajcsy-Zsilinszky emlékezetének fenntartásában, a Bajcsy-Zsilinszky-féle antifasiszta szellemiség ápolásában végzett eddigi aktív tevékenysége elismeréseként Bajcsy-Zsilinszky Emlékplakettet kapott Jánosi Katalin asszony, Nagy Imre unokája, az Emlékbizottság alapító tagja. A díjat dr. Vitányi Iván nyújtotta át.
  Az Emlékbizottság két nagyobb szabású megemlékezésre is készül az emlékévben: Pálkövén, Bajcsy-Zsilinszky Endre egykori kedves tartózkodási helyén szobrot avatnak tiszteletére, Tarpán, egykori választókörzetében pedig nagyszabású emlékünnepély keretében fogják megkoszorúzni nyugvóhelyét.

Bővebben

AZ IDÉN 120 ESZTENDEJE SZÜLETETT NAGY IMRE, MAGYARORSZÁG KÉTSZERES MINISZTERELNÖKE

Az idén ünnepeljük Nagy Imre mártír miniszterelnök születésének 120. évfordulóját. Ez alkalomból életének (és Magyarország történetének) egy fehér foltját igyekszünk feltárni – nyomtatásban jelentetjük meg első miniszterelnöksége (1953-1955) minisztertanácsi üléseinek jegyzőkönyveit.
  Nagy Imre kormányprogramja a politikai terror leállításával, a konstruált perek felülvizsgálatával, az ártatlanul elítéltek rehabilitálásával, a gazdaság egyensúlyának irányába tett lépésekkel, az életszínvonal emelésével valódi reformot indított el a Rákosi-diktatúra évei után.

2d2 nagy parlament
A képen 1953. július 4-én Nagy Imre reform-kormányprogramját ismerteti a Parlamentben.
A korszakban felszabadító hatású, erős pozitív érzelmeket kiváltó beszéd az egész országot megmozgatta. Ez volt az első (a rádió által közvetített) „média-esemény” Magyarországon, egy parlamenti képviselő szerint: „Csak ültünk ott sápadtan, döbbenten, nem akartunk hinni a fülünknek.”

  Az „új szakaszban” Nagy Imre bezáratta a munkatáborokat (pl. a recski tábort), megszüntette a kitelepítéseket, az ÁVH-t felügyelet alá rendelte, elindította a koncepciós perek felülvizsgálatát és az ártatlanul elítéltek rehabilitációját, fellépett a személyi kultusz ellen. Amnesztia-rendeletei kb. 750 ezer embert szabadítottak ki börtönükből, kényszerlakhelyükről.

2d3 recsk latkepe
A bezáratott recski munkatábor képe.

  Nagy Imre programja a kulák-listát eltörölte, a tsz-ekből való kilépést (és a tsz-ek feloszlatását) engedélyezte, a beszolgáltatási hátralékokat eltörölte, a begyűjtési terheket jelentősen csökkentette, a magángazdaságokat támogatta. A program a nehéziparral szemben a mezőgazdaság fejlesztését szolgálta, cél volt a könnyűipar és a magánkisipar fejlesztése is, az életszínvonalat azonnali béremelésekkel, árleszállításokkal javították.
  A miniszterelnök vallási toleranciát hirdetett, az egyházakat újból támogatták. Kiemelt figyelmet fordítottak „a kis magyarok” oktatására és a kultúra területére.

2e2 nagy debrecenben
Nagy Imre a debreceni nagytemplomban.

  1955-re Moszkva megijedt a reformoktól – az év elején (Rákosi és az ortodox párttagok aknamunkájának is köszönhetően) Nagy Imrét leváltották, árulónak bélyegezték, a pártból kizárták, minden állásából kitették, könyvei tiltólistára kerültek, megfigyelt nyugdíjasként élt Orsó utcai (bérelt) lakásában. Mindezek ellenére személye egy emberi magyar világ és a változás jelképévé vált – ezért követelték őt miniszterelnöknek az egyetemisták az 1956-os forradalom programját adó 16 pontban, ezért hívták őt a tüntetők október 23-a estéjén a Kossuth téren a Parlamentbe.
  Nagy Imre első miniszterelnökségének szűk két esztendejében a korszak egyetlen pozitív gazdasági és politikai programját alkotta meg és igyekezett megvalósítani – a visszatérő Rákosi-éra, majd a Kádár-rendszer tökéletes hallgatással feledtette e programot. A kommunistaellenes hangulat 1989 óta sem engedi ennek a pozitív reform-időszaknak a társadalmi köztudatba való beemelését.
  E felszabadító hatású időszak történeti elemeinek, a minisztertanácsi jegyzőkönyveknek kiadásával igyekszünk tisztelegni névadónk emléke előtt az idei kerek évfordulós esztendőben. 

Bővebben

TISZTELT LÁTOGATÓINK,

köszöntjük Önöket a 2016-os esztendő kezdetén, amely a Nagy Imre Emlékház (és Magyarország számára is) kiemelkedően fontos évfordulókat hoz. Közülük számunkra nyilvánvalóan a legfontosabbak, hogy ebben az évben ünnepelhetjük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60., s Nagy Imre, Magyarország kétszeres mártír miniszterelnöke születésének 120. évfordulóját.
  1956 kiemelten jeles eseménye a magyar történelemnek, amely nem képzelhető el Nagy Imre nélkül, s amely nélkül maga Nagy Imre sem lenne, lehetne az, akivé vált történelmünkben.
  Már a jeles eseményekre készülve, a méltó emlékezés jegyében egy interaktív, a forradalmat és szabadságharcot (világpolitikai és hazai történeti) előzményeivel, napra lebontott részleteivel és (történelmi, valamint személyes, egyéni) következményeivel együtt komplexen bemutató érintőképernyős, interaktív programmal várjuk Látogatóinkat kiállításunkon. Magyarországon egyedülálló, állandó információs forrást biztosítunk így az 1956-os forradalomról, szabadságharcról, s az egész emlékév alatt felkészülten várjuk mind ismereteket szerző fiataljainkat, tudásukat bővítő közép-, és emlékezni óhajtó idősebb korú Látogatóinkat.
  A mártír miniszterelnök 120. születésnapjára emlékezve (s miután a magyar könyvpiacon jelenleg nem érhető el Nagy Imre biográfia) ebben az évben ismét megjelentetjük Rainer M. János (egy kötetre rövidített, fényképekkel gazdagított) Nagy Imre-életrajzát.
  Ebben az évben is rendhagyó bemutatókkal, tárlatvezetésekkel és történelemórákkal igyekszünk biztosítani Látogatóink számára a tudás megszerzésének élvezetes, emlékezetes módját. A múzeumok tavaszi, nyári és őszi szervezett akcióiban is állandóan jelen vagyunk, így lesz ez az idén is.
Honlapunkon minden programunkról előzetesen (és utólag, videóinkat megtekintve is) értesülhetnek – tisztelettel várjuk Önöket, legyenek vendégeink e jeles esztendőben is!

NI megerkezik a parlamentbe
Kép a múltból: 1956. október 23-a estéjén a százezres tömeg követelésére Nagy Imre megérkezik a Parlamentbe. A volt miniszterelnök akkor pártonkívüli, elszigetelt, megfigyelt nyugdíjas. 1956 júniusában töltötte be 60. életévét, a házi ünnepséget (melyen vagy 100 kiemelkedő művész, értelmiségi, reformpolitikus köszöntötte őt fel) az állampárt határozatban ítélte el.

Bővebben

1956 ÉS A SZOCIALIZMUS: VÁLSÁG ÉS ÚJRAGONDOLÁS

Konferencia-felhívás – interdiszciplináris jelenkor-történeti konferencia

Helyszín, időpont: Eger, 2016. szeptember 8-10.
Szekciótervek határideje: 2016. március 15; Előadástervek határideje: 2016. április 15.
Jelentkezés és információ: 1956.konferencia@gmail.com

Az 1956-os forradalom a huszadik századi magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye, melyet sok szempontból jogos cezúrának tekinteni. 1956 világosan jelzi a klasszikus szovjet típusú rendszerek válságát: 1956 októbere után már nem igen lehetett azt gondolni a szocializmusról, mint előtte. Ezzel párhuzamosan átalakultak a szocialista diktatúrákhoz való hétköznapi viszonyulás módjai is. Ebben az értelemben a magyar 1956 nem elszigetelt esemény: része egy hosszabb, Sztálin halálával kezdődő és még évekig tartó nemzetközi folyamatnak.
A konferencia ebből a szempontból kívánja újragondolni 1956 magyarországi történetét: a magyar október történéseit, mint a szovjetizált társadalmak válságára adott átfogóbb és hosszabb távú válaszok egy fejezetét mutatja be.

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA