Nagy Imre Emlékház

Híreink

Az Exhumálás 1989–2019

Harminc esztendeje, 1989. március 29-én kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett miniszterelnöke, Nagy Imre és mártírtársai – Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonczy Géza és Szilágyi József – holttestének kihantolása, exhumálása, mivel sírjuk (sok más kivégzettéhez hasonlóan) 31 évig ismeretlen volt a hozzátartozók és a világ előtt. Bár nyughelyük feltételezhetően a rabtemetőként használt 301-es parcella lehetett, a hivatalos szerv (minden civilizált, humanitárius hagyományt felrúgva) mindaddig még a holttestek kiadását, a sírok pontos helyének megjelölését is megtagadta.

            A sírhelyek felkutatását a Belügyminisztérium Pajcsics József ezredesre bízta, aki a Nagy Imre-per több ezer oldalas dokumentumai között felfedezte a „Darázsfészek” fedőnevű irategyüttest, amelyben az eltemetés helyére vonatkozó jelentést és fényképeket talált. A szigorúan titkos minősítésű jelentés Nagy Imre, Gimes Miklós és Maléter Pál holttestének a börtönudvari (mindaddig szintén eltitkolt) első sírgödréből való kihantolásáról, a tetemek 301-es parcellába való (1961. febr. 24-én lezajlott) átszállításáról, a sírok pontos helyéről és az eltemetettek fedőnevéről szólt. A parcella 23. sor kilences sírhelyébe került Borbíró Piroska álnéven Nagy Imre, a nyolcas sírhelyre (egy koporsóba) temették Maléter Pált és Gimes Miklóst. Ők ketten egy álnevet (Naszladi Péter) kaptak. Losonczy Gézát feltehetőleg még halála napján, 1957. december 21-én éjjel temették el a 301-es parcellában; Szilágyi Józsefet nagy valószínűséggel kivégzése napján, 1958. április 24-én helyezték ide.

Az 1989-es exhumálás egykori résztvevői (a sajtót kizárták):
Belügyminisztérium: Borics Gyula államtitkár, Pajcsics József ezredes
A kihantolást végző antropológus szakemberek: Kralovánszky Alán régész (a székesfehérvári királysírok szakértője), Harsányi László professzor, a pécsi egyetem igazságügyi orvosa, Nemeskéri János antropológusprofesszor és Szabó Árpád a Budapesti Igazságügyi Orvosszakértői Intézet igazgatója.
Az elhunytak hozzátartozói: Nagy Erzsébet, Jánosi Katalin, Jánosi Ferenc, Gyenes Judith, Gimes Miklósné, Halda Alíz, Losonczyné Haraszti Mária, dr. Szilágyi Júlia, Vészi János.
A Történelmi Igazságtételi Bizottság részéről esetenként: Hegedűs B. András, Litván György, Mécs Imre, Csillag József, Dornbach Alajos, Ujhelyi Szilárd, Standeisky Éva, Regéczy-Nagy László.
Fővárosi Temetkezési Vállalat igazgatója, Balázs Attila.
Ember Judit filmrendező.
Sírásók, rendőrök.

            A munkálatok Nagy Imre sírjának felderítésével-feltárásával kezdődtek, majd március 30–31-én Gimes Miklós és Maléter Pál, április 1-jén pedig Szilágyi József sírjának kihantolásával folytatódtak. Hosszabb keresés után április 5-én találták meg Losonczy Géza földi maradványait. A testek (a többszöri temetés miatt) kátránypapírba csomagolva, szögesdróttal átkötve, arcukra fordítva feküdtek a sírokban, állapotuk a szokásosnál rosszabb volt.

            Az exhumálás 1989. április 6-án fejeződött be. A kihantolt maradványokat az Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították, ahol (családi DNS-, illetve vérmintákkal) sikeresen azonosították őket. Három nappal a Hősök terei gyászszertartás előtt az antropológusok a végzett munkáról nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak. A forradalom és szabadságharc miniszterelnökének és mártírtársainak földi maradványai hitelt érdemlően azonosítva kerültek a koporsókba és jelenlegi sírjukba. (Az 1956 utáni megtorlás során kivégzetteket – akiknek sírja szintén ismeretlen volt – a következő hónapokban, években legnagyobb részt ugyancsak exhumálták, június 16-ig több mint 40 kivégzett sírját azonosították.)

Bővebben

IDÉZET - NAGY IMRE CENTENÁRIUMI BESZÉDE, PARLAMENT, 1948. MÁRCIUS 15.

„1848 márciusa! Van-e magyar hazafi, kinek szíve ne dobbanna lelkesebben e nagy időre emlékezvén? Kossuth, Táncsics, Petőfi! Van-e igaz magyar hazafi, kinek orcáját ne gyújtaná pirosra a nemzeti büszkeség érzése e nevek hallatán? [...] Az európai történelem viharzása során századokra alámerült magyar nép 1848-ban a kor haladó eszméivel újra magasba emelkedett és csodálatos, hősi küzdelemben a szabadságszerető népek élére került. Bizonyságát adta annak, hogy a haladás, a népszabadság és a humanizmus magasztos eszméiért vívott áldozatos küzdelemben egy maroknyi nép is naggyá és dicsővé tud lenni!”(részlet)

Bővebben

UNESCO TÁRSULT ISKOLÁK RENDEZVÉNYE

Nagy örömünkre az UNESCO Társult Iskolák Újévköszöntő rendezvényét a Nagy Imre Emlékházban tartották (a PontVelem Nonprofit Kft., Salvarani Zsófia szervezésében; vezetője Matolcsy Miklós). A fővárosi és vidéki iskolák vezetői és pedagógusai átvették az UNESCO-társulást megjelenítő és az oktatási intézményekben kihelyezésre kerülő táblákat Dr. Soós Gábortól, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkárától, majd rövid köszöntés következett.  Ezután Jánosi Katalin és Fodor Fanni mutatta be az emlékházat és kiállítását a csapatnak – kellőképpen felhíva a pedagógusok figyelmét a diákcsoportok tanulmányi látogatásának lehetőségeire és rendhagyó történelemóráink pozitívumaira is. Az ezután következő hangulatos kis állófogadás, ízletes ebéd mellett lehetőségünk volt emberi kapcsolatok építésére is, reményeink szerint újabb diákcsoportok szervezett látogatását előkészítve.

Bővebben

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves barátait

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E
alkalmából tartandó megemlékezésünkre,

2019. március 14-én (csütörtök) 16 órára
a Nagy Imre Emlékházba
(1026 Budapest, Orsó utca 43.).

PROGRAM:

Katona Csaba történész,
az MTA BTK TTI tudományos munkatársa

„Forradalom fürdőn - Balatonfüred 1848/1849-ben”

című előadását követően

Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája
rendhagyó tárlatvezetés keretében mutatja be
az Emlékházat és kiállítását.

Bővebben

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KIEMELT FÉNYKÉPEK